ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarımız, Genç Uzman Arkadaşlarımız, Çok Sevgili Araştırma Görevlisi Kardeşlerimiz!

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kurulu Temel Nöroşirürji Kurslarının IV. Dönem 2. Kursu 15-19 Şubat 2017 tarihinde Altınyunus Otel, Çeşme, İzmir’de yapılacaktır. Bu yılki ana konu başlığı “Travma” dır. Kurs BEYİN, OMURİLİK, KAFATASI, OMURGA ve PERİFERİK SİNİR TRAVMASI ile ilgili dersleri kapsamaktadır. Ayrıca olgu sunumları ve interaktif soru sorulacaktır. Yine kurs boyunca paneller ve hukuk oturumları düzenlenecektir. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Kurslarını 3. Yıl ve sonrası araştırma görevlileri ve ilk 5 yıl uzmanlara ücretsiz olarak yapmaktadır. Bu konuda Türk Nöroşirürji Derneği yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

15 Şubat 2017 tarihinde Çeşme’de görüşmek üzere Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Kursları Düzenleme Kurulu adına iyi çalışmalar diler, saygılarımızı sunarım.

Prof. Dr. Selçuk PalaoğluGENEL BİLGİLER

Temel Nöroşirürji Kursları (Türkçe) geçmişi:

Kuruluş: 2000, Prof. Dr. Necmettin Pamir

Dönem 1: 4 yıl, 4 kurs (2000-2004): Necmettin Pamir

Dönem 2: 4 yıl, 4 kurs (2005-2008) Nejat Akalan, Nur Altınörs

Dönem 3: 4 yıl, 4 kurs (2009-2012) Selçuk Palaoğlu, Talat Kırış

Dönem 4: 4 yıl, 4 kurs (2016-2019) Selçuk Palaoğlu

Kurs Süresi

Kurs Programı 1 dönem 4 yıl sürecektir.

Bu yıl Şubat ayı 3. Haftası (Çarşamba giriş, Perşembe-Cuma-Cumartesi kurs, Pazar çıkış) olarak planlanmıştır.

Kurs Hedef Kitlesi

Araştırma Görevlileri: 3. yıl ve sonrası

Uzmanlar: İlk 5 yıl uzmanları

Öğrenim Çıktıları

Güncel temel beyin-sinir omurilik ve omurga cerrahisi bilgisini açıklayabilir, tartışabilir.

Kanıta dayalı tıp bilgisi ve kabul edilmiş temel bilgi ışığında beyin, omurilik, omurga ve periferik sinirlerin travmatik hastalıklarının değerlendirilmesi, tanısı ve tedaviye yönelik yönetimini tartışabilir.

Güncel sınıflamaları kullanarak hasta takip çizelgelerini uygular.

Kanıtlanmış bilgi yanında “Deneyim” oturumlarında öğretim üyeleri soru-yanıt biçiminde öz deneyimlerini tartışır.

Hastalığın tanısını koyarak, en uygun tedavi endikasyonlarını koyabilir.

Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirebilir.

Risk, komplikasyon, malpraktis ve krizi yönetebilir.

Kendisini hukuki olarak savunmayı ve güvence altına almayı tartışabilir.

2017 Yılı Kurs Tarihi

Dönem 4, 2. Kurs: 15-19 Şubat 2017

2017 Yılı Kurs Yeri

Altınyunus Hotel, Çeşme, İzmir

Kurs Kayıt Koşulları

Araştırma görevlileri (3. yıl ve sonrası) ve TND üyesi Uzmanlar (İlk 5 yıl uzmanları) için kurs ücretsizdir

Ücretsiz Olan Hizmetler:

Kurs kayıt ücreti,

2 kişilik odada tek kişi konaklama, yemekler, alkolsüz içecekler

Kongrenin sosyal programları,

Kahve araları

Saatleri önceden belirlenecek kurs giriş günü İzmir Havaalanı – Çeşme Altınyunus ve kurs çıkış günü Çeşme Altınyunus ve İzmir Havaalanı transferleri

Önemli Notlar:

Tam burslu iki kişilik oda yerine tek kişilik odada kalmak isteyenler fark ücreti öderler. Fark ücreti: 640 TL dir.

Kurslara refakatçı kabul edilmemektedir.

Kurslara devam etmeyenlerin sonraki yıllardaki bursları iptal edilir.

Otel ekstraları kursiyerler ve öğretim üyelerinin kendileri tarafından karşılanır.

Daha önce temel nöroşirürji kurslarını bitirenlere burs verilmeyecektir.

15 Şubat 2017 Havaalanı-Otel ve 18 Şubat 2017 saat 19:00 dan itibaren ve 19 Şubat 2017 Otel -Havaalanı transferler sağlanacaktır. Lütfen transferinizde sorun yaşanmaması için uçuş saatlerinizi kurs sekreteryasına iletiniz. Kursun ilk oturumu 15 Şubat 2017, Çarşamba günü 16:00'da başlayacağı için 15 Şubat 2017 günü havaalanından en son transfer saat 14:00 olarak ayarlanacaktır.

6 ve üzeri uzmanlık yılı katılımcıları için kurs ücretlidir.Kurullar

Başkan

Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu

Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Hakan Karabağlı

Ölçme Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu

Doç. Dr. Derya Burcu Hazer

Hukuk Kurulu

Opr. Dr. Tayfun BalımPROGRAM

OTELE GİRİŞ
16:00 – 18:00 OTURUM 1 Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu
16:00 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu
16:05 Kafa travması: Tanım, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi ve sınıflandırması Prof. Dr. Nail İzgi
16:20 Omurga travması Tanım, epidemiyolojisi, biyomekanik ve sınıflandırması Prof. Dr. Sait Naderi
16:35 Omurilik travması: Tanım, epidemiyolojisi, fizyopatolojisi ve sınıflandırması Prof. Dr. Murat Hancı
16:45 "Skor-sınıflama öğreniyorum! Kafa travmaları: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar." Doç. Dr. Cem Yılmaz
16:55 Genel yaklaşım – ilk müdahale, transport ve acil serviste kafa travması hastasına yaklaşım Prof. Dr. Ünal Özüm
17:05 Acil girişte servikal omurga değerlendirme Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu
17:15 Kafa travmasında tedavi algoritması Prof. Dr. Cengiz Çokluk
17:25 Kafa travmalarında KIBAS ve ikinci hasar mekanizmaları ve tedavisi Prof. Dr. Talat Kırış
17:35 Beyin ödemi: Etyoloji, tanım, fizyopatoloji, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Doç.Dr. Hakan Emmez
17:45 Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma
Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu
18:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Ornitofotografi
Doç.Dr. H. Kamil Öge
18:30 HOŞ GELDİN KOKTEYLİ
19:30 AKŞAM YEMEĞİ
8:00-10:00 OTURUM 2Prof. Dr. Cengiz Çokluk
08:00 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Cengiz Çokluk
08:05 Ağır kafa travmasında yoğun bakım izlemi: intrakranial basınç monitorizasyonu, anestezi, aneljezi, sedasyon, beyin O2 monitorizasyonu, ventilasyon prensipleri ve tipleri, hiperventilasyon, profilaktik hipotermi Prof. Dr. Ertuğrul Çakır
08:15 Kan basıncı, serebral perfüzyon basıncı, kafa içi basınç ölçüm endikasyonları , ölçüm yöntemleri, güvenilirlik, komplikasyonlar Doç.Dr. H. Kamil Öge
08:25 Sıvı elektrolit dengesi, hiperosmolar tedavi, beslenme, antiepileptik tedavi, steroidler Doç. Dr. Gökmen Kahiloğulları
08:35 Spinal travma görüntülenmesi Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz
08:55 Omurilik yaralanması patolojisi Prof. Dr. Özlem Yapıcıer
09:05 "Skor-sınıflama öğreniyorum! Omurilik yaralanmaları: Mutlaka bilinmesi gereken, ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar." Prof. Dr. Ayhan Attar
09:15 Çocukluk dönemi omurilik yaralanması (SCIWORA) Prof. Dr. Saim Kazan
09:25 Omurilik yaralanması yönetimi: ne zaman ve nasıl cerrahi? Prof. Dr. Ayhan Attar
09:35 Ağır omurilik yaralanmasında yoğun bakım izlemi Doç. Dr. Ali Ender Ofluoğlu
09:45 "Tartışma ve sorular Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı İnteraktif 2. soru ve yanıtı Tartışma" Prof. Dr. Cengiz Çokluk
10:00 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM 3 Prof. Dr. Sedat Çağlı
10:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Sedat Çağlı
10:35 Skor-sınıflama öğreniyorum! Üst servikal travmalar: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar. Prof. Dr. Sedat Çağlı
10:45 Üst servikal travmalar: Yönetim, tedavi algoritmaları Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu
11:00 Skor-sınıflama öğreniyorum! Alt servikal travmalar: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar. Prof. Dr. Ayhan Attar
11:10 Alt servikal travmalar: Yönetim, tedavi algoritmaları Prof. Dr. Serdar Kahraman
11:25 Posttravmatik cerrahi olmayan hastalarda servikal korse takma ve çıkarma endikasyonları Prof. Dr. Sedat Çağlı
11:30 Skor-sınıflama öğreniyorum! Torakolomber travmalar: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar. Prof. Dr. Serdar Kahraman
11:40 Torakolomber ve sakral travmalar: Yönetim, tedavi algoritmaları Doç. Dr. Tunç Öktenoğlu
11:55 Skor-sınıflama öğreniyorum! Sakral travmalar: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar. Doç. Dr. Ali Ender Ofluoğlu
12:00 Sakral travmalar: Yönetim, tedavi algoritmaları Prof. Dr. Sedat Çağlı
12:05 Çocukluk dönemi omurga travmaları Doç. Dr. Tunç Öktenoğlu
12:15 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Prof. Dr. Sedat Çağlı
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM 4Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
13:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
13:35 Üst servikal travma konservatif tedavi endikasyonları Prof. Dr. Serdar Kahraman
13:45 Alt servikal travma konservatif tedavi endikasyonları Prof. Dr. Sait Naderi
13:55 Üst servikal enstrümantasyon Doç. Dr. Tunç Öktenoğlu
14:05 Alt anterior servikal enstrümantasyon Doç. Dr. Ali Ender Ofluoğlu
14:15 Alt posterior servikal enstrümantasyon Prof. Dr. Sait Naderi
14:25 Torakolomber posterior enstrümantasyon Prof. Dr. Sedat Çağlı
14:35 Torakolomber anterior enstrümantasyon Prof. Dr. Serdar Kahraman
14:45 Sakral enstrümantasyon Prof. Dr. Ayhan Attar
14:55 Periferik sinir travması tanım, periferik sinir yaralanması nedir? Epidemiyolojisi ve sınıflandırması Prof. Dr. Mehmet Daneyemez
15:05 Periferik sinir yaralanma patolojisi Prof. Dr. Özlem Yapıcıer
15:15 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
15:30 KAHVE ARASI
16:00-17:00 OTURUM 5: MESLEK HUKUK
Hasta ve Hasta yakınları ile görüşme yapmak! Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu
Nörotravmada travmada geçici rapor nedir, nasıl yazılır? Dr. Tayfun Balım
Nörotravmada kesin rapor nedir, ne zaman verilir? Dr. Tayfun Balım
Travma acillerinde onam formunu nasıl alalım? Dr. Tayfun Balım
Bilinci açık hastanın kendisi yerine yakınından alınan onam geçerli mi?
Bilinci açık hasta acil bir girişime onam vermezse ne yapalım?
Hastanın bilinci kapalı ise onamı kimden alalım?
Bilinci kapalı hasta, onam alacak kimsesi yok, ne yapalım?
Bilinci kapalı bir hastanın acil müdahalesine yasal temsilcisi onam vermiyor. Ne yapalım?
17:00-18:00 OTURUM 6: AKŞAMÜSTÜ KONUŞMALARI: DENEYİM
Erişkin kafa travmasında hangi hastalar ilk başvuruda eve gönderilebilirler? Nasıl gönderilir? Prof. Dr. Kemal Hepgül
Prof. Dr. Nail İzgi
Prof. Dr. Emel Avcı
19:00 AKŞAM YEMEĞİ
8:00-10:00 OTURUM 7Prof. Dr. Emel Avcı
08:00 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Emel Avcı
08:05 Skor-sınıflama öğreniyorum! Periferik Sinir travmaları: Mutlaka bilinmesi gereken ve kullanılan en önemli skor-sınıflamalar. Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
08:15 Travmatik periferik sinir yaralanmalarının yönetimi Prof. Dr. Mehmet Daneyemez
08:30 Multidoku hasarlı periferik sinir yaralanmaları-klinik değerlendirme Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
08:40 Brakial pleksus yaralanmaları ve tedavisi lumbosakral pleksus yaralanmaları ve tedavisi Prof. Dr. Mehmet Daneyemez
08:55 Periferik sinir yaralanmalarında tanı-yönetim: EMG zamanlama, cerrahi zamanlama Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
09:05 Periferik sinir yaralanmalarında cerrahi teknikler 1: Periferik sinir rekonstriksiyonu: otograft, allograft, sentetik graft Prof. Dr. Mehmet Daneyemez
09:15 Periferik sinir yaralanmalarında cerrahi teknikler 2: Epinöral rekonstriksüyon, fasiküler rekons., end-to- side koaptasyon, direkt muskular nörotizasyon Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
09:25 Periferik sinir yaralanmalarında cerrahi teknikler 3: Sinir transferleri: zamanlama? Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
09:35 Periferik sinir yaralanmalarında cerrahi teknikler 4: En proksimal sinir hasarlanmalarında problemler: fonksiyonun geri kazandırılması, rehabilitasyon. Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
09:45 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Prof. Dr. Emel Avcı
10:00 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM 8Prof. Dr. Mehmet Selçuki
10:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Mehmet Selçuki
10:35 Kafa travmalarında görüntüleme Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz
10:50 Beyin yaralanmaları patolojisi Prof. Dr. Özlem Yapıcıer
11:05 Erişkin acil kafa travması algoritması: Acil servise ilk başvuruda yapılması gerekenler Doç. Dr. Cem Yılmaz
11:15 Çocuk acil kafa travması algoritması: Acil servise ilk başvuruda yapılması gerekenler Prof. Dr. Mehmet Selçuki
11:25 Erişkin çağı hafif kafa travmaları ve yönetimi Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
11:35 Erişkin çağı ağır kafa travmaları ve yönetimi Prof. Dr. Emel Avcı
11:45 Çocukluk çağı hafif kafa travmaları ve yönetimi Prof. Dr. Hakan Karabağlı
11:55 Çocukluk çağı ağır kafa travmaları ve yönetimi Prof. Dr. Saim Kazan
12:05 Diffüz aksonal yaralanma Doç.Dr. H. Kamil Öge
12:15 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Prof. Dr. Mehmet Selçuki
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM 9Prof. Dr. Serdar Kahraman
13:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Serdar Kahraman
13:35 Akut epidural hematom: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Ertuğrul Çakır
13:45 Akut subdural hematom: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Doç.Dr. Hakan Emmez
13:55 Ateşli silah ve penetran kafa travmaları: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Cengiz Çokluk
14:05 Travmatik intraserebral hematomlar, SAK: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Doç.Dr. Hakan Emmez
14:15 Lineer kırık: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Hakan Karabağlı
14:25 Kafa kaidesi kırıkları tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Emel Avcı
14:35 Çökme kırıkları: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Hakan Karabağlı
14:45 Kronik subdural hematom: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
14:55 Subdural higroma: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Doç.Dr. H. Kamil Öge
15:05 Travmatik kraniyoservikal vasküler yaralanmalar: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik, tedavi endikasyonları, tedavi Prof. Dr. Nail İzgi
15:15 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma" Prof. Dr. Serdar Kahraman
15:30 KAHVE ARASI
16:00-17:00 OTURUM 10: MESLEK HUKUK
Malpraktisten korunmanın en önemli unsurlarından biri: Hekimin kayıt tutma yükümlülüğü
Dr. Tayfun Balım
Konuyla ilgili mevzuat hakkında kısa bilgilendirme
Kayıt tutma yükümlülüğünün amacı
Kayıt tutma yükümlülüğünün kapsamı
Kaydın şekli
Kaydın zamanı
Kayıt tutma yükümlülüğünün ihlal edilmesinin sonuçları
Hastanın kayıtları inceleme hakkı
Dava dışı inceleme hakkı
Dava dolayısı ile inceleme hakkı
Malpraktisin Kaynakları: Teşhis Hatası
Eksik muayene ve yetersiz anamnez alınması
Teşhise yönelik gerekli tetkiklerin yapılmaması
Dr. Tayfun Balım
Malpraktisin kaynakları: Tedavi hatası
Müdahalenin yapılmaması
Hasta vücudunda yabancı madde unutulması
Yanlış tedavi yöntemi seçme
Gerekli testlerin yapılmaması
Hasta karıştırma, yanlış taraf cerrahisi
Ölçüsüz tıbbi müdahale
Bir komplikasyonun fark edilmemesi
Dr. Tayfun Balım
17:00-18:00 OTURUM 11: AKŞAMÜSTÜ KONUŞMALARI: DENEYİM
Bir nöroşirürjiyen nasıl akademisyen olur?
Prof. Dr. Türker Kılıç
Gençler için akademi
Tartışmacılar: Prof. Dr. Mehmet Selçuki Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu Prof. Dr. Nail İzgi Prof. Dr. Talat Kırış Prof. Dr. Sait Naderi
20:00 DOSTLUK YEMEĞİ
8:00-10:00 OTURUM 12Prof. Dr. Hakan Karabağlı
08:00 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Hakan Karabağlı
08:05 Travmatik kraniyoservikal vasküler yaralanmalar: Endovasküler tedaviler Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz
08:15 Kraniumda yüzeyel işaretler ve acil girişim noktaları Prof. Dr. Emel Avcı
08:25 Kafa travmasında cerrahi teknikler: Epidural hematom Doç. Dr. Gökmen Kahiloğulları
08:35 Kafa travmasında cerrahi teknikler: Subdural hematom Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu
08:45 Kafa travmasında cerrahi teknikler: Kronik subdural hematom Doç. Dr. Ali Ender Ofluoğlu
08:55 Dekompresif kraniotomiler Doç. Dr. Cem Yılmaz
09:05 Erişkin çağı kafa travmaları geç komplikasyonları: hidrosefali, post travmatik nöbetler ve diğerleri Prof. Dr. Ünal Özüm
09:15 Çocukluk çağı kafa travmaları geç komplikasyonları: hidrosefali, post travmatik nöbetler ve diğerleri Prof. Dr. Saim Kazan
09:25 Kafa travması sonrası BOS fistülleri: tanı, tedavi prensipleri Doç. Dr. Hakan Emmez
09:35 Leptomeningeal kist ve tedavisi Prof. Dr. Mehmet Selçuki
09:45 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Prof. Dr. Hakan Karabağlı
10:00 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM 13Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
10:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
10:35 Kranioplasti: Endikasyonları ve teknikleri Prof. Dr. Ünal Özüm
10:45Kafa travmalarında prognoz: izlem, izleme skorları, Glasgow outcome skoru, sorunlar, doğal seyir Prof. Dr. Emel Avcı
10:55 Çocuk istismarıProf. Dr. Mehmet Selçuki
11:05 Beyin ölümü değerlendirilmesi, tanı ve kriterleriProf. Dr. Cengiz Çokluk
11:15 Çoklu travma hastasına yaklaşım Prof. Dr. Ertuğrul Çakır
11:25 Cerrahi Anatomi: Periventriküler anatomi ve limbik sistem Doç. Dr. H. Kamil Öge
11:35 Kafa travması, kraniotomi, epilepsi, status epilepticus ve antiepileptik ilaçlarProf. Dr. Ahmet Bekar
11:45 Ameliyat öncesi değerlendirmeler: Non-invaziv testler - invaziv testler Prof. Dr. Ahmet Bekar
11:55 Epilepsi tedavisinde cerrahinin yeri ve endikasyonlar Prof. Dr. Ahmet Bekar
12:05 Epilepsi ve radyoloji Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz
12:15 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Doç. Dr. Derya Burcu Hazer
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM 14Prof. Dr. Ahmet Bekar
13:30 Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması Prof. Dr. Ahmet Bekar
13:35 Kafa travmalarında acil ameliyat endikasyonları Doç. Dr. Gökmen Kahiloğulları
13:50 Servikal travmalarda acil ameliyat endikasyonları Doç. Dr. Tunç Öktenoğlu
14:05 Torakolomber - sakral travmalarda acil ameliyat endikasyonları Prof. Dr. Murat Hancı
14:20 "Tartışma ve sorular
Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması
Olgu tartışması interaktif 1. soru ve yanıtı
İnteraktif 2. soru ve yanıtı
Tartışma"
Prof. Dr. Ahmet Bekar
14:30 SINAV (Elektronik oylama ile tüm kursu kapasayan sınav)
15:30 KAHVE ARASI
16:00-17:00 OTURUM 15: MESLEK HUKUK Malpraktisin kaynakları: Tedavi hatası
Hatalı ameliyat tekniği
Teknik aletlerin kullanılmasında yapılan hatalar
Uzman hekime danışılmaması, konsültasyon istenmemesi, gerekli sevkin yapılmaması
Enfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulmaması
Dr. Tayfun Balım
Adli Tıp Süreci
Prof. Dr. Murat Hancı
17:00-18:00 OTURUM 16: AKŞAMÜSTÜ KONUŞMALARI: DENEYİM
Çocukluk çağı kafa travmalarında hangi hastalar ilk başvuruda eve gönderilebilirler? Nasıl gönderilir?
Prof. Dr. Mehmet Selçuki
Prof. Dr. Saim Kazan
Prof. Dr. Hakan Karabağlı
18:00 Kurs kapanış konuşması
08:00 OTELDEN AYRILIŞALTINYUNUS HOTEL, ÇEŞME

Otel Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


KAYIT

Kayıt formu görmek için tıklayınız.İLETİŞİM

İlETİŞİM BİLGİLERİ

  • Adres: 441. Cadde No: 1, 06610 Birlik-Çankaya – Ankara
  • Telefon: (0312) 454 00 00
  • Email: bilgi@temelnorosirurjikursu.org

Mesaj Gönder: