Önsöz

Değerli Meslektaşlarımız, Genç uzman arkadaşlarımız, Çok sevgili araştırma görevlisi kardeşlerimiz!

Türk Nöroşirürji Derneği, Öğretim ve Eğitim Kurulu, Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 5, 1. Kursu 4-8 Kasım 2020 tarihleri arasında Radisson SAS, Çeşme, İzmir' de yapılacaktır. Ana konu başlıkları «Kafatası, Beyin, Omurga, Omurilik ve Periferik Sinir Nöro-Onkolojik Cerrahi» dir. Derslerin dışında interaktif olgu sunumları ve interaktif sorular sorulacaktır. Yine kurs boyunca hukuk oturumları düzenlenecektir. 

Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Kurslarını 3. Yıl ve sonrası araştırma görevlileri ve ilk 5 yıl uzmanlara ücretsiz olarak yapmaktadır. Bu konuda Türk Nöroşirürji Derneği yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Kurslara daha önceden kayıt yaptırmış olanlar öncelikli olmak üzere boşalan kontenjanlara sıra ile kayıt yapılmaktadır.

Kurslar, genç meslektaşlarımızın daha çok ilgisini çekmek, katılımlarını sağlamak ve dolayısıyla öğrenmelerini daha etkin kılmak amacıyla interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yapılacaktır. Türk Nöroşirürjisinin saygın öğretim üyelerinin, bu 4 günlük dönemde, kursiyerlerle dersler dışında da ilgilenmeleri, aralarda ve yemekler sırasında da onlarla birlikte olarak, onlara bir yandan mesleki deneyimlerini aktarmaları, bir yandan da dersler sırasında konuşulamayan konuları tartışmaları öngörülmüştür. Bu amaçla daha katılımcı, yoğun ve multidisipliner bir kurs programı düzenlenmiştir. Öğretim üyelerinin kursun “temel kurs” olduğunu unutmamaları, kişisel seri sunumlarından kaçınmaları ve özellikle güncel-klasik olmazsa olmaz temel – KANITLANMIŞ ve KABUL EDİLMİŞ - bilgiyi öğrencilere sunmalarının kursun tanımlanan amaçlarına ulaşması için çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Nitekim, bu bağlamda, her oturumun sonunda öğrenciler, konuyla ilgili temel sorular ile ve interaktif olarak sınanacaktır. Ayrıca geri bildirimlerde interaktif olacaktır.

Temel Nöroşirürji Kurslarının ana hedefleri (Öğrenim Çıktıları - Learning Outcomes): Güncel temel beyin-sinir omurilik ve omurga cerrahisi bilgisini açıklayabilir, tartışabilir, kanıta dayalı tıp bilgisi ve kabul edilmiş temel bilgi ışığında Beyin, Omurilik, Omurga ve periferik sinirlerin onkolojik hastalıkların değerlendirilmesi, tanısı ve tedaviye yönelik yönetimini tartışabilir, güncel sınıflamaları kullanarak hasta takip çizelgelerini uygular, kanıtlanmış bilgi yanında “Deneyim” oturumlarında öğretim üyeleri soru-yanıt biçiminde öz deneyimlerini tartışır, hastalığın tanısını koyarak, en uygun tedavi endikasyonlarını koyabilir, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirebilir, risk, komplikasyon, malpraktis ve krizi yönetebilir, kendisini hukuki olarak savunmayı ve güvence altına almayı tartışabilir olarak belirlenmiştir.

4 Kasım 2020 tarihinde Çeşme, İzmir'de görüşmek üzere Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Kursları Düzenleme Kurulu adına iyi çalışmalar diler, saygılarımızı sunarım.

Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu